Hvis du har en medfødt sjælden sygdom, kan det give betydelige tandproblemer i voksenlivet.

Du har mulighed for at søge din bopælsregion om et særligt tilskud til din tandpleje hos din privatpraktiserende tandlæge. Dette gælder med virkning fra 1. marts 2012 (Sundhedslovens § 166 stk. 3)

 

Hvornår kan du søge tilskud?

For, at du kan opnå det særlige tilskud til tandpleje skal…

  • du have en sjælden diagnose, som er stillet af en speciallæge 
  • der være en årsagssammenhæng mellem din sjældne sygdom og dine tandproblemer. Desuden skal dine tandproblemer være markant større end det, man ville forvente hos andre på din alder med samme mundhygiejne og tandplejevaner. 

 

Hvor søger man om tilskud?

Er du borger i Region Midtjylland,
Er du borger i Region Nordjylland
Er du borger i Region Syddanmark

Sundhedsstyrelsen tillæg til vejledning (2012) om tilskud til tandpleje for patienter med sjældne sygdomme kan læses her.

 

Mere om Økonomi