Regler for voksne

Efter Sundhedslovens bestemmelser ydes der IKKE befordringsgodtgørelse (betaling af transport) til undersøgelser i Odontologisk Landsdels- og Videncenter.

Regler for børn (ikke fyldt 18 år)

Det kan foreslås, at der i egen kommune søges om befordringsgodtgørelse (at få betalt transporten). Dette sker enten via sagsbehandler eller den kommunale tandpleje.

Dokumentation for fremmøde kan udleveres i Odontologisk Videncenter.

Læs 9.1 Befordringsgodtgørelse side 77 i Sundhedsstyrelsens vejledning "Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje 2006" 

 

Tilbage til "Økonomi"