Almen tandpleje foregår på de normale vilkår. Det er en kommunal udgift for børn og unge, mens det er med almindeligt sygesikringstilskud for voksne.  

I visse tilfælde kan voksne med sjældne medfødte sygdomme få et særligt tilskud til tandbehandling i privat praksis.

Se afsnittet om ”Tilskudsordning §166.3”

Er du tilknyttet kommunens specialtandpleje gælder særlige vilkår. "Borgere med særlige behov"

Højtspecialiseret behandling finansieres af din (patientens) bopælsregion. "Punkt 1.2 side 4-5 i Sundhedsstyrelsens Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje 2012"

 

Tilbage til "Økonomi"