Tilskudsordning §166.3

Særligt tilskud til tandpleje til patienter med medfødte sjældne sygdomme. Regler for ansøgning og ansøgningsblanket.

Betaling

Almindelig tandpleje, specialtandpleje og højt specialiseret behandling.

Kørselsregler

Du får ikke dækket udgifter til kørsel til og fra Odontologisk Videncenter, se særlige regler. 

 

Mere information om undersøgelse og behandling