Første undersøgelse

Den første gang du eller dit barn kommer til samtale i Odontologisk Videncenter, får du foretaget en grundig tandlægeundersøgelse og eventuelt røntgenbilleder sammen med almindelige billeder af dine tænder og kæbe.

Det kan være, du skal igennem flere undersøgere, da en specialtandlæge, med speciale i netop det du kommer med, fra Tandlægeskolen nogle gange også vil være til stede. 

Senere undersøgelser

Du vil være tilknyttet Videncentret i samarbejde med din egen tandlæge igennem din opvækst.

Mange gange vil rådgivning fra din egen tandlæge, om hvilken tandpleje du har brug for i hverdagen være nok. Hvis dine tand- og kæbeproblemer er vanskeligere kan du have brug for en længere og mere specialiseret hjælp fra flere forskellige tandlæger.

Du vil blive indkaldt til regelmæssig kontrol typisk med 2 til 4-års interval, hvor din vækst og udvikling samt eventuel behandling følges. Din egen tandlæge vil blive holdt underrettet om forløbet.

Vi er hele tiden opmærksomme på, at alle vores patienter får den bedste effekt af de behandlinger de gennemgår, derfor vil du også blive indkaldt til Videncenteret efter afsluttet vækst og udført behandling.

Mere information om behandling og tilskudsmuligheder