Overtandlæge, specialtandlæge ph.d. Hans Gjørup
e-mail: hansgjoe@rm.dk
personoplysninger, publikationer

Protetiker, Rie Stokholm
e-mail: ingnol@rm.dk
personoplysninger

Tandlæge, Pernille Endrup Jacobsen

e-mail: perjac@rm.dk

Tandplejer, Tina Brandstrup Bondesen
e-mail: tinbonde@rm.dk

Lægesekretær, Marianne Skov

e-mail: mansko@rm.dk

Mere om ansatte i Odontologisk Videncenter