Almindelig tandlægebehandling

Selvom du har en sjælden sygdom, modtager du - i lighed med andre - almindelig tandbehandling hos din egen tandlæge enten i den kommunale tandpleje eller privat praksis.

Højtspecialiseret behandling

Når du har en sjælden sygdom, kan du i perioder have behov for højtspecialiseret tandlægebehandling, hvor der er særlige krav til samarbejde mellem flere tandlægespecialer.

Den afsluttende behandling er ofte omfattende. Når du er omkring 17 til 18 år skal du sandsynligvis have optaget nyt analysemateriale, så der kan lægges en plan for denne afsluttende behandling.

Typisk foretages store dele af den afsluttende behandling først når du er 21 til 23 år, hvor din kæbevækst er afsluttet.

De højtspecialiserede behandlinger udføres på Tandlægeskolen, Aarhus Universitet eller Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ofte vil du være tilknyttet begge steder.

 

Mere information om undersøgelse og tilskudsmuligheder