Hvis dine tænder har en meget forkert form eller tandemaljen eller tandrødderne smuldrer på grund af en medfødt fejl kræver det behandling.

Nogle tænder er så dårlige, at du kan miste dem. Andre tænder kan få behov for keramikkroner i en tidlig alder for at bevare dem.

Mener din tandlæge, at du kan miste en tand eller få brug for en keramikkrone, vil du blive henvist til Regionstandplejen.

Er forandringerne i tandemaljen generel for hele tandsættet kan du blive henvist til Odontologisk Videncenter.
Læs mere om amelogenesis imperfecta (AI)

Behandling og betaling

Læs om hvem, der betaler din behandling?