Hjerteklap (udskift af hjerteklap)

Tandundersøgelse, årsag, betaling, tilskudsmuligheder og behandling hos din egen tandlæge

Kræft og strålebehandling på kæberne

Tandundersøgelse, årsag, betaling, tilskudsmuligheder og senfølger

Organtransplantation (hjerte, lunge, nyre, lever)

Tandundersøgelse, årsag, betaling og behandling hos din egen tandlæge

Knoglestyrkende medicin

Dårlig heling af kæbeknogle, forholdsregler ved tandlægebesøg.