Miljøarbejdet på Aarhus Universitetshospital er organiseret ved miljøkoordinatoren i Teknisk Afdeling. Miljøkoordinatoren står for årlig afrapportering til HMU og præsenterer målene for det kommende år. 


I det daglige arbejde sker implementering af miljøtiltag i de enkelte afdelinger og afsnit i tæt dialog med de respektive miljøkontaktpersoner. Dette samarbejde er et afgørende og helt centralt led i miljøarbejdet på hospitalet.