Målsætninger for miljøarbejdet formuleres én gang årligt, for det kommende år, som en del af udarbejdelsen af den årlige miljøredegørelse. Evaluering af arbejdet med at realisere målsætningerne evalueres ligeledes én gang årligt for det forgangne år.

Se den seneste miljøredegørelse