Det daglige miljøarbejde på Aarhus Universitetshospital varetages af hospitalets miljøkoordinator. Miljøkoordinatoren er ansat og placeret i Teknisk Afdeling.

Miljøkoordinatoren koordinerer miljøarbejdet i samarbejde med de enkelte afdelinger og afsnits miljøkontaktpersoner.

Miljøkoordinatoren arbejder blandt andet med:

 • Koordinering af arbejdet med miljøstyring.
 • Indsamling og bearbejdning af miljøoplysninger.
 • Kontrakt- og økonomistyring af transportydelser
 • Udarbejdelse af overordnede retningslinjer.
 • Fokus på miljøforbedringer.
 • Kontakt med miljømyndigheder.
 • Udarbejdelse af den årlige miljøredegørelse.
 • Holdningsbearbejdning og uddannelse af relevante medarbejdere.

Nedenfor eller i menuen til venstre kan du læse mere om Aarhus Universitetshospitals miljøorganisation, miljømålsætning, miljøpolitik, se den seneste miljøredegørelse samt læse mere om vores spændende spildevandsprojekt.

Gentænk plast

Folderen ’Gentænk plast på vores hospitaler’ formidler viden fra MATERIALESTRØMSPROJETKET om emballageplast på hospitaler og CIRUKLÆR ØKONOMI 

Folderen henvender sig til klinikere og andre der dagligt arbejder på hospitaler, og giver indblik i:

 • Sammenhængen mellem plast, sundhed og miljø
 • Hvilke plasttyper der findes på hospitaler?
 • Sammenhængen mellem cirkulære økonomi og hospitalsemballage plast
 • Værdifuld viden om plast
 • Bioplast
 • Krav til leverandører
 • Hvad kan du gøre?

 

Miljøorganisation

Miljøarbejdet på Aarhus Universitetshospital er organiseret ved miljøkoordinatoren i Teknisk Afdeling. Miljøkoordinatoren står for årlig afrapportering til HMU og præsenterer målene for det kommende år. 


I det daglige arbejde sker implementering af miljøtiltag i de enkelte afdelinger og afsnit i tæt dialog med de respektive miljøkontaktpersoner. Dette samarbejde er et afgørende og helt centralt led i miljøarbejdet på hospitalet.

Miljømålsætning

Målsætninger for miljøarbejdet formuleres én gang årligt, for det kommende år, som en del af udarbejdelsen af den årlige miljøredegørelse. Evaluering af arbejdet med at realisere målsætningerne evalueres ligeledes én gang årligt for det forgangne år.

Download Bæredygtighedsredegørelsen for 2021 ved at klikke her (Åbner i nyt vindue).

Miljøpolitik

Aarhus Universiteshospital arbejder for, at sygehusets aktiviteter forurener og belaster miljøet mindst muligt under hensyntagen til patienternes behandling og pleje.


Det handler om:

 • at handle ansvarligt i forhold til forbrug af ressourcer.
 • at handle ansvarligt i forhold til indkøb og dermed at have fokus på grønne indkøb og      anvendelse af renere teknologi.
 • at følge fælles retningslinjer for affaldshåndtering og have fokus på affaldsminimering og genbrug.
 • at informere, uddanne og motivere ledere og medarbejdere omkring relevante miljøoplysninger.
 • at arbejde målrettet med sygehusets fælles indsatser.
 • at udarbejde miljømæssige krav og standarder til nybyggeri og renovering.

Aarhus Universitetshospitals ledelse er ansvarlig for at tilvejebringe rammerne for en systematisk miljøindsats og skal sikre, at miljøet integreres i udviklingen af hospitalet. Det gælder for eksempel ved om- og nybygning.

Medarbejdere er medansvarlige for hospitalets miljøpåvirkninger og skal sammen med ledelsen fremme samarbejdet om hospitalets miljøforhold mellem ledelse, medarbejdere og miljøkontaktpersoner.

Projekt Spildevandsrensning

Læs her om det spændende projekt.