De tekniske afdelinger i Region Midtjylland valgte i efteråret 2015 at sikre og videreudvikle det høje kvalitetsniveau der stilles til de tekniske installationer i et hospital, ved at lade sig ISO 9001 certificere. En proces der strakte sig over godt et halvt år.

Man har i forvejen været certificeret inden for service på køleanlæg, men certificeringen omfatter nu også EL og VVS. Med den nye samlede certificering er Teknisk Afdeling således certificeret med følgende gyldighedsområde:

Vedligeholdelse, service og reparation af egne elevatorer, lifte, varmepumpe- og køleanlæg med beslægtede anlægstyper samt EL og VVS installationer. Små nyinstallationer på EL og VVS udføres lejlighedsvis. Lovpligtige eftersyn udføres tillige.

Fremadrettet vil der blive årlige kontrolbesøg af en akkrediteret kontrolinstans for at sikre at systemerne anvendes, vedligeholdes og løbende udvikles.