Aarhus Universitetshospital udbyder en række håndværkerydelser.  Nærværende udbud vedrører arbejde i forbindelse med drift og mindre vedligeholdelsesopgaver udført af håndværkere på Aarhus Universitetshospital.

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven), og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

 

Den årlige totale volumen på delaftalerne er estimeret til følgende:

- El-arbejde: DKK 1.5 mio. ekskl. moms pr. år

- Malerarbejde: DKK 500.000 ekskl. moms pr. år

- Tømrer: DKK 1 mio. ekskl. moms pr. år

- VVS: DKK 1.5 mio. ekskl. moms pr. år

 

Udbudsmaterialet er den 21. april blevet offentliggjort i EU.

Materialet er tilgængeligt på følgende link: https://tender.konnect.dk/invite/729