Funktion og opgaver
Sterilafdelingen servicerer alle afdelinger og ambulatorier på Aarhus Universitetshospital med sterile instrumenter, afvaskningssæt m.m. Alle instrumenter vaskes og kontrolleres. Herefter leveres instrumenterne til afdelingerne som sterilt gods.

Sterilafdelingen står også for indkøb og lagerstyring af de sterile varer.

Kvalitet og patientsikkerhed
For at sikre en høj kvalitet dokumenterer vi alle arbejdsprocesser i Sterilafdelingen elektronisk - fra vaskemaskiner og autoklaver til sterilisering af udstyr.


Kvalitet og patientsikkerhed er i højsæde, og sporbarhedssystemet sikrer, at man altid kan finde tilbage til de personer, der har pakket de enkelte instrumenter - og herunder hvilke processer de har gennemgået.