I forbindelse med samlingen af de fire Aarhus-hospitaler på én matrikel i Skejby i det nordlige Aarhus er der samtidig sket en fusion af seks sterilenheder til én samlet sterilafdeling og to-tre sterillagre på AUH. Disse enheder står for den samlede vask, sterilisering og logistik af instrumenter til alle medicinske operationer på hospitalet, og er ansvarlige for, at det sker rettidigt. Sterilområdet sikrer den kontinuerlige levering af instrumenter efter bestilling i de respektive kirurgiske afdelinger og er også ansvarlig for nyindkøb af instrumenter. 

Der er ansat 152 medarbejdere på sterilområdet, heraf 89 sundhedsfaglige medarbejdere som for eksempel social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i sterilafdelingen og 52 ufaglærte medarbejdere.

Derudover er der ansat to funktionsledere i sterilafdelingen og en funktionsleder for lagrene samt en stab bestående af blandt andet fem specialeansvarlige sygeplejersker, sekretær og en planlægnings- og procesingeniør.  

Åbningstider
Sterilafdelingen holder åbent alle dage mandag-fredag fra kl. 6.30-22.45 og lørdag fra kl. 8.00-15.30. Søndage samt søn- og helligdage holder vi lukket. Der kan ifm. helligdage mv. være lidt andre åbningstider.