I Service Syd og Service Nord arbejder med følgende opgaver:

  • Rengøring, lettere patientservice, forflytning og lejring.
  • Rengøringskvalitet og kvalitetssikring.
  • Patienttransporter
  • Internt vagtkorps
  • Rådgivning og sparring omkring rengøringsteknikker - fx hygiejne, metoder, midler og udstyr.
  • Uddannelse af hospitalets serviceassistenter.
  • Dokumentation.

Vi har egne serviceassistenter ansat i vores serviceafsnit i Nord og Syd. Medarbejderne i disse afsnit refererer til en funktionsleder. 

Læs mere om serviceassistenternes opgaver

Læs mere om vores organisering 

I den østlige del af hospitalet er rengøringsopgaverne udliciteret til ekstern leverandør.