Vi servicerer alle hospitaler i Region Midtjylland og leverer

  • linnedservice
  • uniformsservice
  • sengeservice
  • hjælpemiddelservice

Mere information