Du kan låne dine hjælpemidler i Hjælpemiddelservice i vores åbningstid, eller vi kan bringe hjælpemidlerne til den afdeling, du er indlagt på.

Har du eller dine pårørende ikke mulighed for at transportere hjælpemidlerne til hjemmet, kan personalet på afdelingen hjælpe dig med at finde en løsning på transport af hjælpemidlerne.

Udlån

Ved udlevering af hjælpemidlerne bliver du bedt om at skrive under på en udlånskvittering. På udlånskvitteringen står den aftalte afleveringsdato. Du får en kopi af udlånskvitteringen med hjem. Denne skal medbringes når du afleverer hjælpemidlerne igen.

Behov for ændringer?

Har du efter udskrivelse behov for yderligere hjælpemidler, skal du kontakte den afdeling, du har været indlagt på.

Oplever du problemer med det udlånte, så kontakt venligst os i Hjælpemiddelservice.

Tilbehør

Ved udlevering af behandlingsapparaturet, oplyser personalet dig om, hvor du efterfølgende kan rekvirere forbrugsstoffer og filtre. Er du i tvivl, kan du kontakte os i Hjælpemiddelservice.

Patienter under 18 år må ikke anvende hjælpemidler uden opsyn.