Hjælpemiddeldepot

Udlån af hjælpemidler og behandlingsapparatur

Regler for udlån af hjælpemidler

Forlængelse af lån

Regler for forlængelse af lån

Aflevering af hjælpemidler

Sådan afleverer du hjælpemidler