Lukket for aflevering af hjælpemidler i uge 29 og 30.

Udlevering af hjælpemidler aftales med din afdeling.

 

Hjælpemiddeldepot

Udlån af hjælpemidler og behandlingsapparatur

Regler for udlån af hjælpemidler

Forlængelse af lån

Regler for forlængelse af lån

Aflevering af hjælpemidler

Sådan afleverer du hjælpemidler