Kontakt midtTransport 

Telefonnummer, åbningstid, mail og adresse

Kontakt Intern Transport

Kontakt via Logistikafdelingens sekretariat

Kontakt Patientservice

Kontakt via Logistikafdelingens sekretariat

Kontakt ledelse og stab

Kontakt via Logistikafdelingens sekretariat