Vi:

  • tilbereder mad, så patienternes ønsker og ernæringsmæssige behov for sufficient klinisk eller human ernæring kan opfyldes under indlæggelsen
  • er afdelingernes naturlige samarbejdspartner i forhold til at udvikle og styre ernæring, mad og måltider til patienterne
  • servicerer gæster og brugere af kantinerne, således af mad og service bidrager til øget tilfredshed

Vores vision er:

  1. at maden og vores indsats for de gode måltider er et væsentligt parameter i patienternes oplevelse af god kvalitet på AUH*

  2. at mad og service i cafeer og Madekspres er et væsentligt parameter i brugernes oplevelse af god kvalitet på AUH

  3. at være en betydelig aktør på AUH i forhold til at drive udviklingen, der løfter ernæring til en integreret del af behandlingen - ligeledes på tværs af sektorer*. Herunder vores bidrag til at udvikle og anvende forskningsbaseret viden i forhold til sufficient ernæring, mad og produktionsudvikling

  4. at sufficient ernæring kan lykkes i et tæt samarbejde med patienter og andre samarbejdspartnere - mad på patientens præmisser! *

  5. at bruge kvalitetsudvikling, økonomi og arbejdsmiljø som drivkraft for udvikling*

  6. at vores høje grad af trivsel i et kreativt og fremragende fagligt niveau fastholder og tiltrækker kompetente medarbejdere.

  7. vores professionelle formidling og videndeling såvel ud i huset (AUH) som ud af huset (omverdenen)

* Visionens punkter - markeret med stjerner - ligger op ad et eller flere af følgende nationale kvalitetsmål:
- Øget patientinddragelse: Patientoplevet brugerinddragelse og patienttilfredshed
- Styrket indsats overfor kronikere og ældre patienter: Forebyggelige indlæggelser
- Mere effektivt sundhedsvæsen: Øget produktivitet på sygehusene