I løbet af de kommende år vil Serviceafdelingen organisere alle de serviceassistenter, der arbejder med rengøring og patientservice i tilknytning til de kliniske afdelinger og funktioner på Aarhus Universitetshospital.

Serviceassistenter, der arbejder med opgaver omkring forsyning og logistik vil være organiseret i hospitalets Logistikafdeling.

I Serviceafdelingen vil serviceassistenterne være organiseret i afsnit med 40 til 50 medarbejdere, der refererer til en serviceleder. 

I takt med at opgaverne flytter til Serviceafdelingen, overgår vi til fælles principper i henhold til Dansk Standard (DS). Mens vi i forhold til kvalitet og dokumentation vil overgå til kvalitetssikringssystemet Insta 800.

Ligesom i dag vil Serviceafdelingen i fremtiden have ansvar for følgende opgaver:

  • Rengøring, lettere patientservice, forflytning og lejring.
  • Udvikling af fag og sikre et godt arbejdsmiljø gennem fokus på arbejdsmetoder, brug af kemikalier, udstyr og maskiner.
  • Rengøringskvalitet og kvalitetssikring.
  • Uddannelse af hospitalets serviceassistenter.
  • Dokumentation.

Læs mere om serviceassistenternes opgaver