Serviceafdelingen arbejder med følgende opgaver:

  • Rengøring, lettere patientservice, forflytning og lejring.
  • Rengøringskvalitet og kvalitetssikring.
  • Rådgivning og sparring omkring rengøringsteknikker - fx hygiejne, metoder, midler og udstyr.
  • Uddannelse af hospitalets serviceassistenter.
  • Dokumentation.

Vi har egne serviceassistenter ansat i Serviceafsnit FAA (Fælles AKUT Afdeling), NBG og THG og i Serviceafsnit Syd 1. Medarbejderne i disse afsnit refererer til en serviceleder. 

Læs mere om serviceassistenternes opgaver

Læs mere om vores organisering 

Hospitalets øvrige serviceassistenter er ansat ude i de enkelte afdelinger, og refererer typisk til en afdelingssygeplejerske. På hospitalet i Skejby er rengøringsopgaven udliciteret.

I takt med at Aarhus Universitetshospital kommer i drift i nye rammer i tilknytning til det nuværende hospital i Skejby, er det besluttet at ændre den måde rengørings- og serviceområdet er organiseret på. Serviceafdelingens opgaver vil derfor ændre sig i løbet af de kommende år.

Læs mere om vores fremtidige opgaver