I Projekt og Driftssupport varetager vi opgaver omkring diverse logistik- og forsynins-systemer, der understøtter hospitalets drift - f.eks.:

  • opgavesystemet,
  • rørpost,
  • vareforsyning og
  • tagging af udstyr.

Vi understøtter organisationen med diverse udtræk af data fra systemerne, laver analyser med henblik på optimering og dokumentation. 

Sektionsleder/Chefkonsulent

Henrik Peter Skotte Caspersen

Tlf. 2913 9383

E-mail: henrcasp@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Sektionsleder/Chefkonsulent i Projekt- og Driftssupport.

AC-fuldmægtig

Foto af Ane Lykke NielsenAne Lykke Nielsen

Tlf. 2499 5001

E-mail: aneeni@rm.dk

 

Primært ansvarsområde: 

Analyser af data fra Opgavesystemet, trackingsystemet og andre IT-systemer. Udvikling og opsætning af rapporter og dashboards i BI-portalen. Afklaring og ændring i konfiguration af opgavesystemet. Udvikling og support af nye IT-funktionaliteter. Tillidsrepræsentant for medlemmer af DJØF.

Hospitalsanalytiker

Foto af Aske RygeAske Ryge

Tlf. 2133 5347

E-mail: aske.ryge@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Analyser af data fra opgavesystemet, trackingsystemet og andre IT-systemer. Udvikling og opsætning af rapporter og dashboards i BI-portalen. Afklaring og ændring i konfiguration af opgavesystemet. Udvikling, support og implementering af nye IT-funktionaliteter og arbejdsgange. Driftsplanlægning og -analyse.

Hospitalsanalytiker

Foto af Sophie MIsser Pallesgaard HauchSophie Misser Pallesgaard Hauch

Tlf. 2370 6441

E-mail: sophhatt@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Analyser af data fra Servicelogistik IT-systemer, herunder bl.a. Opgavesystemet. Udvikling, support og implementering af nye IT-funktionaliteter og arbejdsgange - herunder udarbejdelse af vejledninger og manualer. Arbejdsgangsanalyse og driftsplanlægning. Afklaring og ændring i konfiguration af opgavesystemet.

AC-fuldmægtig

GrafikMette Lykkegaard Pedersen

Tlf. 2926 2124

E-mail: mettpers@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Projektleder for hjemtagning af rengøring og service på AUH. Analyser i relation til økonomi, ressourceforbrug og strategi. Controlleropgaver. Systematiserer leveringsadresser på AUH (ØS). Mini-SLA aftaler mellem klinikken og Forsyning & Service. Udarbejdelse af sagsfremstilling.

Projektassistent

Foto af Belinda MommeBelinda Momme

Tlf. 4032 8167

E-mail: belimomm@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Projektassistent og sekretær for ledelsen i Projekt og Driftssupport, Forsyning og Indkøb herunder bilagshåndtering og økonomiopfølgning. 

Assistent

Foto af Pia Inge NielsenPia Inge Nielsen

E-mail: piniesen@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Assistance til opgaver omkring kvalitet og uddannelse, herunder hjælp til tilmelding, vedligehold og opfølgning på diverse kurser samt e-læring. Mødebooking og referatskrivning for funktionsledere. Udarbejdelse og vedligehold af afdelingens informationsmaterialer, beredskabsmapper og hjælper funktionslederne med diverse praktiske / administrative opgaver.  

Konsulent

Foto af Carsten OlsenCarsten Olsen

Tlf. 2477 9523

E-mail: Carsten.Olsen@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Understøtter Opgavesystemet i forhold til driftssupport, sikring af stabil drift og opfølgning på uløste opgaver. Undervisning og introduktion til såvel Opgavesystemet og Opgavetelefoner. Support og fejlretning af Opgavetelefoner. Udvikling, support og implementering af nye IT-funktionaliteter og arbejdsgange - herunder udarbejdelse af vejledninger og manualer til Opgavesystemet. Tværgående bæredygtighedskoordinator i Forsyning & Service.

Driftskoordinator

Foto af Jan BjerreJan Bjerre

Tlf. 3071 5036

E-mail: janbjerr@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Understøtter Opgavesystemet i forhold til driftssupport, sikring af stabil drift og opfølgning på uløste opgaver. Undervisning og introduktion til såvel Opgavesystemet og Opgavetelefoner. Support og fejlretning af Opgavetelefoner. Udvikling, support og implementering af nye IT-funktionaliteter og arbejdsgange - herunder udarbejdelse af vejledninger og manualer til Opgavesystemet.

Logistikkonsulent

Midlertidig foto Claire Busk - pt. på barsel indtil til medio 2022.

Tlf. 2370 5763

E-mail: clabus@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Driftssupport, driftsplanlægning og arbejdsgangsanalyse omkring vareforsyningen til AUH, herunder opgave-planlægning, ressourcebehov og ressouceudnyttelse. Løbende tilretninger og optimering brikskabe. Superbruger i forhold til regionslageret og SAP/vareforsyningsdata.

AC-fuldmægtig

Foto af Helena Egelund Fredslund RobertHelena Egelund Fredslund Robert

Tlf. 2151 7670

E-mail: herobe@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Driftssupport, driftsplanlægning og arbejdsgangsanalyse omkring vareforsyningen til AUH, herunder opgave-planlægning, ressourcebehov og ressouceudnyttelse. Løbende tilretninger og optimering brikskabe. Superbruger i forhold til regionslageret og SAP/vareforsyningsdata.

Barselsvikar - Logistikkonsulent

Foto af Kevin PedersenKevin Ib Pedersen

Tlf. 5153 1065

E-mail: kevipe@rm.dk

 

 

Konsulent

GrafikDan Schøler

E-mail: dascho@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Forsyning & Service's kontaktperson og projektleder vedr. rokader, flytninger, byggesager og lokaleanvendelse. Kontaktperson til Teknisk Afdeling samt tekniske forespørgsler. Disponering og løbende drift på Plan 4 (logistiktrace).

Rørpostkoordinator

Foto af Lars LippmannLars Lippmann

Tlf. 3071 5362

E-mail: larslipp@rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Rørpostkoordinator herunder opsætning, ombygning og ændring af rørpostanlægget sammen med leverandør og Teknisk Afdeling. Undervisning og introduktion til rørpostsystemet. 

Konsulent / koordinator

Foto af Rene AagaardRene Aagaard

Tlf. 4029 3591

E-mail: rene.aagaard@auh.rm.dk

 

Primært ansvarsområde:

Tagging, stregkoder og RFID. Programmering og vedligehold af tags og taggede emner i diverse systemer og databaser. Påsætning og test af tags og stregkoder på udstyr. Udbedring af fejl omkring tagging og RFID læsninger.