Indkøbsorganisationen er med til at optimere anvendelsen af de regionale indkøbsaftaler samt sikre levering af varer til alle afdelinger på Aarhus Universitetshospital.

Indkøb & Medicoteknik er bindeled til dig som leverandør

Den direkte kontakt til leverandører i forbindelse med indkøb og udbud varetages af Indkøb & Medicoteknik. Opgaverne omkring indkøb og nye udbud for Region Midtjylland og dermed også for Aarhus Universitetshospital er forankret hos dem.

Alle større indkøb bliver i dag foretaget gennem regionale udbud, og der er en tendens til, at stadigt flere – også mindre - indkøb bliver omfattet af centrale udbud og indkøbsaftaler.

Indkøbsorganisationen arbejder målrettet med at reducere omkostningerne. Et middel til at nå dette mål er at samle indkøbene hos færre leverandører. Derudover forsøger vi gennem standardisering at nedbringe antallet af forskellige varer.

Hjælp til udbud og indkøb

Hvis du som leverandør har spørgsmål vedrørende udbud eller indkøb, kan du finde yderligere oplysninger på Indkøb & Medicotekniks hjemmeside