Her kan du se en oversigt over Aarhus Universitetshospitals driftsafdelinger og få flere informationer om de enkelte afdelinger

Afløserkontoret

Centralkøkkenet

Forsyning og Service

midtVask

Sterilcentralen

Teknisk Afdeling

Vikar Region Midt