1. De fleste kræftsvulster behandles med operation evt. kombineret med kemoterapi.

Generelt set er der færre tarmproblemer efter kirurgisk behandling af tyktarmskræft end ved endetarmskræft. Tarmproblemerne er afhængig af, hvor kræftknuden sidder.

Efter operation for en kræftknude i højre side af tarmen, vil ca. 1 ud af 10 patienter få en form for diarre med hyppige og tynde afføringer og evt. natlige afføringer. For mange patienter er problemerne så få, at de ikke har et ønske om behandling. Hvis de ønsker behandling, kan man forbedre tarmproblemerne hos mere end 50 % af patienterne.

 

Kroniske tarmproblemer efter kræft i højre side af tyktarmen

 

Efter operation for en kræftknude i venstre side får man ikke diarré, men ca. 10% oplever besværet tarmtømning, især i form af natlig afføring, hyppige toiletbesøg eller besvær med at tømme tarmen. Hos nogle patienter er tarmproblemerne så svære, at de ønsker en behandling, og vi har god erfaring med simple tiltag til afhjælpning af tømningsbesvær.

Det ser ikke ud til, at behandling med kemoterapi forværrer tarmfunktionen efter problemerne ved tyktarmskræft.

Hos meget få patienter kan kræftknuden fjernes ved en kikkertundersøgelse (hvis de er meget små/-tidlig kræft i en polyp), og der kommer ikke senfølger efter dette.

Kronisk diarré

Årsager til kronisk diarré efter kræftbehandling

Behandlingsmuligheder

Sådan foregår behandlingen

Hvis behandlingen ikke virker

Tømningsproblemer

Årsager til tømningsproblemer

Behandlingsmuligheder

Netværk og patientforeninger

Mere information