På Samsø Sundheds- og Akuthus har vi 4 korttidspladser. Det er kommunen, der råder over pladserne, og du skal derfor henvende dig til Samsø Kommunes Visitationskontor for at blive henvist til en af pladserne.

Et Korttidsophold kan skabe mulighed for at:

  • undgå en unødig sygehusindlæggelse
  • få oplæring eller genoptræning
  • komme tilbage til tidligere funktionsevne gennem en rehabiliterende indsats
  • få afklaret behov for hjemmehjælp – boligændringer – hjælpemidler – sygepleje efter en sygehusindlæggelse
  • aflaste pårørende for den daglige pleje- og omsorgsopgaver

Få flere informationer om betaling, hvad du skal medbringe, transport, genoptræning m.m.