Samsø jordemodercenter og fødestueordning, er et tilbud til familier, som ønsker nærhed, kendthed og kontinuitet kombineret med en høj faglig kvalitet i jordemoderarbejdet.

Kendthed og kontinuitet

Jordemødrene arbejder ud fra princippet kendthed og kontinuitet. Det betyder, at kvinden/familien og jordemødrene kommer til at kende hinanden godt i løbet af graviditeten. Dette er vigtigt for begge parter, da det skaber tillid og tryghed, samt giver jordemødrene optimale muligheder for at opspore evt. problemer i god tid. Det betyder også, at kvinden/familien kender den jordemoder, som vil være der under selve fødslen.

Konsultationer og fødselsforberedelse

Hver gravid har i gennemsnit mellem 6 og 8 jordemoderkonsultationer. Der tilbydes fødselsforberedelse i samarbejde med sundhedsplejerske, samt barselssamtaler i forbindelse med opholdet på familierummet eller ved hjemmebesøg efter fødslen. Der skabes netværk i forbindelse med fødselsforberedelse og mødre grupper.

Screeninger efter fødslen - PKU

Jordemødrene tager PKU (screening for medfødte stofskifte sygdomme).

Ophold efter fødslen

Fødestuen har i tilknytning et familierum, hvor familien kan opholde sig i dagene efter fødslen. Jordemoderen kommer dagligt og vejleder i amning, spædbarnspleje og hvad der ellers måtte være behov for.

Hvordan kontakter man jordemoderen?

Man kontakter jordemoderen ved at ringe til 24 777 850, eller ved at ringe til Samsø Sundheds- og Akuthus (3046 3689) og få nummeret på den vagthavende jordemoder.


Valg af fødested

Samsø Jordemodercenter