Den forventede risiko ved flere røntgenundersøgelser får man ved at lægge risikoen for hver enkelt undersøgelse sammen.

Hvis du allerede har fået foretaget mange røntgenundersøgelser og er bekymret for at få foretaget flere, så husk, at behovet for en ny undersøgelse altid bør vurderes ud fra den nuværende situation.

Husk

  • at sundhedsrisikoen fra røntgenstråler er minimal i forhold til ikke at få opdaget en mulig sygdom
  • at fortælle din læge om tidligere røntgenundersøgelser, der eventuelt kan overflødiggøre nye røntgenundersøgelser
  • at vi, hvor det kan lade sig gøre, anvender ultralyd- eller MR-skanninger i stedet for undersøgelser, hvor der bruges røntgenstråler
  • at fortælle, hvis der er mulighed for, at du er gravid
  • at hvis du er bekymret over risikoen for en undersøgelse, så spørg din læge om røntgenundersøgelsen er nødvendig, og hvordan den vil gavne din behandling
  • at vi på røntgenafdelingen gør en stor indsats for at holde stråledosis så lav som mulig
  • alle undersøgelser udføres af specialuddannet personale.