Når du skal til røntgenundersøgelse, kan du være bekymret for, om bestrålingen kan give en for­øget risiko for senere at få skader. Her kan du kort læse om fordelene sammenholdt med risi­koen ved at få foretaget en røntgenundersøgelse.

Vi bliver hver dag udsat for naturlig baggrundsstråling fra om­givelserne – fra jorden, luften, flyrejser, maden vi spiser og fra byggematerialer.

Hver røntgenundersøgelse giver os en lille yderligere stråledosis, der svarer til fra få dages til få års naturlig baggrundsstråling. Ved de lave stråledoser, der bliver brugt ved almindelige røntgenundersøgelser, er der en ubety­delig øget risiko for at udvikle kræft mange år efter bestrålingen. Større undersøgelser som CT scanning og gennemlysning kan give en stråledosis, der svarer til op til 3 års baggrundsstråling.