Billede af patient og pårørende der kigger på hinanden

Nogle vil gerne have en pårørende med til undersøgelsen. Det kan i et vist omfang lade sig gøre, afhængig af hvilken undersøgelse der er tale om:

CT-skanning, gennemlysnings- og røntgenundersøgelser

Til CT-skanning, gennemlysnings- og røntgenundersøgelser benyttes røntgenstråler, som kan spredes i rummet. Derfor må der normalt kun være den person til stede, som skal undersøges. Derfor vil du, som pårørende blive bedt om at vente udenfor, mens billederne tages.

I særlige tilfælde f.eks. ved små børn eller utrygge voksne kan røntgenpersonalet vurdere, at det er hensigtsmæssigt, at du som pårørende følger med ind. Du vil i så tilfælde få et blyforklæde på for at skærme dig mod unødigt røntgenstråling.

Ultralydsundersøgelser

Ved ultralydsundersøgelser kan du som pårørende komme med ind til undersøgelsen, men det er nødvendigt, at du giver lægen den nødvendige arbejdsro og venter med spørgsmålene til undersøgelsen er slut.

Udtagning af vævsprøver kan påvirke dig, da der også kan forekomme lidt blødning fra indstiksstedet. Det skal du være sikker på, du kan håndtere, ellers er det bedst, du venter udenfor, mens vævsprøverne tages. 

Mammografi

Mammografi består af en røntgenundersøgelse, som ofte suppleres med en ultralydskanning. Som pårørende er du velkommen under hele forløbet – dog skal du, mens røntgenbillederne tages kortvarigt opholde dig i et tilstødende lokale, så du ikke udsættes for unødig røntgenstråling.

Suppleres undersøgelsen med ultralydskanning kan du være tilstede under hele forløbet, men det er nødvendigt, at du giver lægen den nødvendige arbejdsro og venter med spørgsmålene til undersøgelsen er slut.

Udtagning af vævsprøver kan påvirke dig, da der også kan forekomme lidt blødning fra indstikstedet. Det skal du være sikker på, du kan håndtere, ellers er det bedst, du venter udenfor, mens vævsprøverne tages. 

MR-skanning

Ved en MR-undersøgelse kan du som pårørende komme med ind, hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af undersøgelsen. Det virker ofte beroligende på for eksempel klaustrofobiske eller utrygge personer, hvis du som pårørende følger med ind til undersøgelsen.

MR-skanneren har et kraftigt magnetfelt, som dækker hele rummet, derfor skal du gennemgå de samme sikkerhedsmæssige forberedelser som personen, der skal undersøges. På grund af larmen fra skanneren vil du få høreværn på og det er vigtigt, at du kan forholde dig roligt i rummet.

Pårørende sammen under MR-skanning.