Billede af radiologer der analyserer resultatet af en undersøgelse

Svar på undersøgelsen

Hvordan og hvornår får jeg svar på undersøgelsen?

 

Har du brug for en kopi af dine undersøgelsesbilleder?

Mulighed for at rekvirere billedoptagelser fra undersøgelsen.

 

Hvis der er sket noget, der ikke skulle være sket

Utilsigtet hændelse, klage og erstatning.