Vi er normeret til 23 speciallæger, har mellem 11 og 17 reservelæger under uddannelse, 80 bioanalytikere, 4 molekylærbiologer/medicinere, 5 sekretærer, 1 administrativ medarbejder, 6 ansatte i kapellet. Vi deltager i uddannelsen af bioanalytikerer, læger, lægesekretærer, molekylærbiologer/medicinere og tandlæger.