Vi er normeret til 27 speciallæger, har mellem 11 og 17 reservelæger under uddannelse, ca. 80 bioanalytikere, 4 molekylærbiologer/medicinere, 7 sekretærer, 1 administrativ medarbejder, 6 ansatte i kapellet. Vi deltager i uddannelsen af bioanalytikere, læger, lægesekretærer, molekylærbiologer/medicinere og tandlæger.