Ved dødsfald står man som pårørende ofte tilbage med en lang række spørgsmål. Nedenfor har vi samlet nogle af de spørgsmål, som pårørende ofte stiller os. Har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kapelpersonalet.

Du kan også finde svar på mange almindelige spørgsmål i pjecen Når et menneske dør på hospitalet

Skal man hente dødsattesten i kapellet?

Hvor opbevares den afdøde i kapellet?

Må man se den afdøde efter en obduktion?

Hvor længe må afdøde være i kapellet?

Tages der hensyn til forskellige religioner?

Hvor ofte må man besøge den afdøde?

Må man lægge ting i kisten?

Må man spille medbragt musik?

Vil en obduktion altid blive udført, hvis der er givet tilladelse til det? Obduktion udføres kun tirsdag og torsdag (undtagelsesvist helligdage)

Hvad er et "retslægeligt ligsyn" og et "medicolegalt ligsyn"?

Hvordan foregår en hornhindetransplantation?

Mere information

Svar på prøver