Kapellet modtager afdøde fra Aarhus Universitetshospital og afdøde der er fundet døde i eget hjem og lignende, hvor det ikke skønnes, en forbrydelse har fundet sted.

Kapelpersonalet er certificeret indenfor kapel og obduktionsfunktion og fast tilknyttet kapellerne. Pårørende vil så vidt muligt have samme kontaktperson i tiden - afdøde befinder sig i kapellet.

Kapelpersonalet er ansvarlig for alt omkring afdøde foregår etisk korrekt udover assistance til bedemand og pårørende med at fremskaffe attester - anden dokumententation til brug for bisættelse - begravelse - transport af afdød til udland og lign.

Kapelpersonalet sørger for fremvisning af den afdøde for pårørende og kan svare på stort set alle spørgsmål, dog ikke lægefaglige spørgsmål. 

I forhold til obduktion må kapelpersonalet kun informere om praktiske forhold, herunder om obduktionen er udført, eller hvornår den vil blive foretaget. Pårørende, som ønsker yderligere information om obduktionen, skal henvende sig til afdødes egen læge eller behandlende læge på hospitalet.

Kapellets kølerum er ADK sikret - adgang har kun personale med personligt AdgangsKort