Kapelindgang direkte fra Palle Juul-Jensens Boulevard 99 - indgang E3
På P8 er der 4 P-pladser - 2 timers gratis parkering
Fremvisningsstue - Skejby
Ceremonisalen - Skejby
Kølerum
Venteområde - Skejby
Venteområde - Skejby

Mere information

Svar på prøver