Særligt for denne afdeling

  • Booking
    Hvordan får man et værelse og hvad koster det?
  • Faciliteter
    Hvad er der adgang til af praktiske faciliteter på patienthotellet?
  • Behandling?
    Hvordan med adgang til læger og sygeplejersker?

Generelt om hospitalet