Ledelse

Sektorchef, overlæge, afdelingssygeplejerske, øvrige ledelse

Ansatte

Overlæger, mulidisciplinært sarkomteam, patientforløb for ambutationspatienter

Forskning og Udvilking

Forskningsområder