Om sektoren

Fag- og ansvarsområder

Ledelse

Sektorchef, afdelingssygeplejersker, overlæger, afdelingslæger

Forskning og Udvikling

Om forskningen, sygeplejefaglig udvikling