Infektionssektoren forestår al større amputationskirurgi og primær rehabilitering (proteseforsyning) i Aarhus kommune. Desuden osteomyelitter, ledinfektioner, aggressive nekrotiserende infektioner samt dybe og subkutane infektioner.

Postoperative infektioner, fod- og håndinfektioner, proteseinfektioner og ryginfektioner behandles i den relevante sektor.

Ledelse

Overlæge 
Klaus Kjær Petersen

Afdelingssygeplejersker
Hanne Sørensen 

Afdelingssygeplejerske i Ambulatoriet
Peter Hagensen