Om Fod- og ankelkirurgi

Fag- og ansvarsområder, hovedfunktion, højt specialiseret funktion

Ledelsen

Sektorchef, afdelingssygeplejersker, driftsledelse

Ansatte

Læger, teams, plejepersonale, lægesekretærer 

Forskning & Udvikling

Kunstige ankelled, brusktransplantation,  

Uddannelse

Lægefaglig, sygeplejefaglig, lægesekretærfaglig