I børnesektoren uddanner vi lægestuderende, introduktionslæger og kursister i hoveduddannelse.

Kursister vil under deres ophold få tildelt superviserede ambulatoriedage. Det er derfor vigtigt, at man i god tid tager kontakt til vores sekretariat vedrørende fravær i perioden, man opholder sig i sektoren.


Sektorens ugeplan:

  Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag 
08.00-08.15

Konference

Konference

Konference

 Konference

Konference

08.15-09.001.mandag i mdr.
drifts-møde


Visitation
Under-visning
Afd E


E1 konference  Rtg. konference09.00-15.00Ambulatorie

Dagkirurgi


Operationer

Ambulatorie


Ponseti-klinik

Ambulatorie

Operationer

Dagkirurgi


Ambula-torie16.00 -18.00


Ambulatorie

     


Kontaktlæge vedrørende uddannelse på sektoren er Afdelingslæge Ole Rahbek.

Anbefalet læsning

Medicin studerende:

- Ortopædisk kirurgi, 7. udgave. Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid, Kjeld Søballe. FADL's forlag.2010.

- Behandlingsregimer og genoptræning bevægeapparatet. http://www.sportnetdoc.dk/

Introduktionslæger og kursister:

- Ortopædisk kirurgi, 7. udgave. Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid, Kjeld Søballe. FADL's forlag.2010.

- Tachdjian´s Pediatric Orthopedics,  Fourth Edition. John Anthony Herring. Elsevier 2008.

- Behandlingsregimer og genoptræning bevægeapparatet. http://www.sportnetdoc.dk/

- Noter fra specialespecifikt kursus. http://sites.google.com/site/dposdk/a-kursus