Har du spørgsmål angående din henvisning, kontakt da sektoren direkte (se under Sektorer på denne side)

Sektorer 

Børnesektoren/Kirurgisk Børneafsnit

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Fod- og Ankelsektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Hoftesektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Håndsektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Idrætssektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Infektionssektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Knæsektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Rekonstruktionssektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Rygsektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Skulder-albue-sektor

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Traumesektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariat

Tumorsektoren

Telefonnummer og adresse på sekretariet

 

Klinik, sengeafsnit, forskningsenheder

Klinikker

Telefonnumre og åbningstider på ambulatorier og sengeafsnit i Ortopædkirurgisk Afdeling

Sengeafsnit

Telefonnumre og besøgstider for sengeafsnit i Ortopædkirurgisk afdelin

Ortopædisk Forskningslaboratorium

Telefonnummer og adresse

Afdelingsledelse

Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på cheflæge, chefsygeplejerske og klinisk lærestolsprofessor