Undersøgelse

Første besøg, undersøgelser, behandlingsplan, tid til operation og afbud

Operation uden indlæggelse

Forberedelse ved planlagt operation, hvor du møder i Dagkirurgi og kommer hjem samme dag

Operation med indlæggelse

Forberedelse ved planlagt operation, hvor du møder på Sengeafsnittet og ligger på Sengeafsnittet i dagene efter operationen