Øre-, Næse- og Halskirurgisk afdeling behandler i samarbejde med andre relevante specialer akutte og kroniske infektioner og tilstande samt komplikationer hertil i hoved-halsregionen. Endvidere godartede og ondartede tumorer, traumer, medfødte lidelser samt neurologiske sygdomme, herunder kranienervediagnostik, specielt svimmelhed og høretab. Desuden udføres endoskopisk diagnostik og behandling af sygdomme i strubehoved, luftrør, bronkier, spiserør og brysthule.

Afdelingen har land- og landsdelsfunktion for bl.a. cochleære implantater (Vestdansk Center for Cochlear Implant), specielle godartede karrige svulster i næse-, svælgrummet, behandling af knogleforankrede ansigtsproteser, patienter med medfødte og erhvervede specielle lidelser i ydre øre, øregang og mellemøre samt tilsvarende for patienter med næsedeformiteter. Endvidere har afdelingen lands- og landsdelsfunktion for ondartede svulster i hoved-halsregionen, hvor afdelingen i samarbejde med Onkologisk afdeling behandler svulster i strube, mundhule, læber, svælg, spytkirtler, næse og bihuler, skjoldbruskkirtel, øregang og mellemøre.

Akutfunktion
Afdelingen modtager patienter i døgnberedskab med akut behandlingskrævende sygdom og efter henvisning til planlagt undersøgelse og behandling (operation).

Hoved- og Halskirurgisk sengeafsnit

De fysiske rammer i sengeafdelingen består af enestuer med eget toilet og bad, kabel-TV og gæsteseng. Desuden råder afdelingen over en undersøgelsesstue, et opholdsrum og Danmarks bedste personale. Personalet på sengeafdelingen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og en lægesekretær. Personalet har dag-, aften- og nattjeneste, dog med fast aften- og nattevagt for en mindre del af vagterne. Sengeafdelingen er uddannelsessted for sygeplejestuderende på 3. og 6. semester og for social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejen indgår i tværfaglig teamorganisering. Kontaktsygepleje tilstræbes til alle patientkategorier.

De sygeplejemæssige indsatsområder er udvikling af sygeplejen til patienter med kræftsygdomme og til patienter med sygdomme generelt inden for øre-næse-halsområdet. Et højt prioriteret indsatsområde er ernæring, hvor der især satses på forebyggelse og vejledning. Desuden er der fokus på sygepleje til korttidsparkerede patienter, hvor vejledning og "den gode udskrivelse" er væsentlig.

I afdelingen er der ansat sygeplejersker med særlige funktioner: dokumentation, hygiejne, ernæring, palliation og smerter. Afdelingen har rådgivende funktion i forhold til pleje af patienter med trakeotomier til såvel børn og voksne. I afdelingen er der udarbejdet patientvejledninger til alle indgreb. Desuden er sygeplejen til patientkategorierne beskrevet som led i kvalitetssikring, der fortsat er afdelingens indsatsområde.

Øre,- Næse- og Halskirurgisk Klinik

Afdelingens klinik råder over 12 undersøgelsesstuer, 2 lydtætte hørebokse til høreprøver og en undersøgelsesstue i skadestuen. Hver stue bemandes med en læge og en sygeplejerske. De ambulante patienter møder dels til første ambulante undersøgelse før en eventuel operation og dels til kontrol i en kortere eller længere periode efter operationen. Derudover varetages pleje og behandling af patienter med kanyle i luftrøret.

Udover planlagte behandlingsforløb behandles alle akutte patienter med øre-næse-halssygdomme, der henvises fra upraktiske læger og skadestuer.

Patienter med cancer i hoved-halsregionen indgår i de nationale kræftpakkeforløb. Disse patientforløb tilrettelægges af en forløbskoordinator i samarbejde med læger og sygeplejersker fra afdelingens halsteam og andre relevante hospitalsafdelinger, hovedsagelig Kræftafdelingen og Palæotologisk Institut samt plastikkirurger og odontologer.

Dagkirurgi

En stor del af afdelingens kirurgiske indgreb udføres som dagkirurgi. Afdelingens råder aktuelt over 4 dagkirurgiske operationsstuer. Bedøvelse og assistance under operationer varetages af afdelingen for Bedøvelse og Operation. En sygeplejerske i dagafsnittet varetager sygeplejen af patienter før og efter operationen og vil oftest udskrives efter en lægelig vurdering samme dag som operationen, andre patienter overnatter på hotellet. Patienter, der overnatter på patienthotellet tilses dagen efter operationen af en læge og en sygeplejerske i afdelingens klink inden de udskrives til hjemmet og videre ambulant behandling i ambulatoriet eller hos en praktiserende øre-næse-halslæge.

Operationsafsnit

Afdelingen råder over 4 operationsstuer på afdelingen for Bedøvelse og Operation. Der foretages operationer både i generel bedøvelse og i lokal bedøvelse. Der sættes fokus på et godt tværfagligt samarbejde omkring operationspatienten, dels med henblik på et hensigtsmæssigt operationsforløb, og dels for at skabe et godt arbejdsmiljø til gavn for personale og dermed patienter.

I afdelingen arbejdes med dokumentation af klinik- og operationssygeplejen med henblik på kvalitetssikring og udvikling inden for øre-næse-halsspecialet. Endvidere arbejdes med minimering af ventetider før under og efter undersøgelse i afdelingens klinik.

Forskning og udvikling

For at sikre fortsat en høj faglig standard har afdelingen en stor forpligtelse til uddannelse, udvikling og forskning, som sikres gennem uddannelsesblokstillinger for reservelæger og 1. reservelæger samt gennem ansættelse af ph.d.-studerende og videnskabelige medarbejdere.

Endelig arbejder afdelingen med kvalitetsudvikling i overensstemmelse med den danske kvalitetsmodel.

 

Historie

Den 1. april 1952 blev Øre-, Næse og -Halsafdelingen indviet på det daværende Århus Kommunehospital.

Allerede i 1944 blev overlæge og professor H.C. Andersen dog ansat som konsulent på hospitalet med henblik på at få oprettet en offentlig øreafdeling ved et kommende universitetshospital i Aarhus.

Det blev en realitet i 1952, hvor afdelingen startede med 12 sengepladser i den tidligere tuberkulosestation. Samme år startede Statens Hørecentral i nogle kælderlokaler under Radiumstationen (det nuværende Onkologisk Afdeling). Først i 1956 flyttede sengeafdelingen til højhuset (bygning 10) på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. 

I 1957 fulgte en operationsgang og ambulatorium. Hørecentralen flyttede samtidig til parterreetagen.

Ambulatoriet blev i 2010 udvidet med et dedikeret hoved- og halscancerambulatorium med 3 undersøgelsesstuer på 3. sal i bygning 10.

I 2018 flyttede afdelingen til Aarhus Universitetshospitals nye bygninger i Skejby.   

 

Kilde: K.A. Thomsen og Otto Jepsen: Otolaryngologiens historie i Danmark, 1999.