Undersøgelse 

Ved det første besøg på Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik vil du blive undersøgt af en læge, som assisteres af en sygeplejerske. Undersøgelsen finder sted i vores undersøgelsesstuer i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik, J219. 

Du er velkommen til at medbringe et familiemedlem eller en god ven. Det kan være en god hjælp for dig og dine pårørende

Yderligere undersøgelser

I nogle tilfælde skal du have foretaget yderligere undersøgelser som blodprøver, høreprøve eller røntgenundersøgelser. I så fald vil disse undersøgelser så vidt muligt blive gennemført samme dag. Der kan dog være ventetid på visse undersøgelser, f.eks. røntgenundersøgelser. 

Du skal være forberedt på, at undersøgelsen kan tage op til 3 timer. 

Behandling 

Når alle nødvendige undersøgelser er udført, og en sygdomsdiagnose er afklaret, tager afdelingens læger stilling til, hvilken form for behandling, du skal tilbydes. Lægerne lægger herefter en plan for behandlingen. 

Hvis der er tale om kirurgisk behandling (operation) af din sygdom, skal du desuden tale med en anæstesilæge, som vil orientere dig om bedøvelsen. 
Du vil få oplyst datoen, hvor den planlagte kirurgiske behandling skal foretages - enten ved selve undersøgelsen eller få den tilsendt pr. brev. 

Informationsmateriale 

Afdelingen har skriftligt informationsmateriale om de hyppigste behandlingsformer. Du vil få udleveret informationsmateriale, når din behandling er planlagt. 

Hvis der er mistanke om kræft

Støtte og rådgivning

Du kan få hjælp og rådgivning hos: