Ambulatoriet

I Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik foretager vi behandlinger uden indlæggelse samt kontrol før og efter operation. 

Ankomst

Når du ankommer til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik, skal du skanne dit gule sygesikringskort ved ankomstskanneren ved venteområdet foran indgangen til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik. Du vil her modtage et nummer, så du kan følge forventet ventetid på de opsatte tavler. 

Medbring

- dit gule sygesikringskort 
- dit indkaldelsesbrev eller kontaktkort.

Planlagt kontrol eller undersøgelse

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik er organiseret ud fra vores tre subspecialer: øre-, næse- og halssygdomme. Det betyder, at du som patient bliver undersøgt af en læge med speciale i enten ører, næse eller hals, afhængig af hvilken lidelse du skal behandles for.

Akut sygdom

Patienter med akut sygdom skal henvises til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik fra egen læge, egen øre-næse-halslæge eller skadestuen. 

Du kan derfor ikke selv henvende dig ved akut opstået sygdom, medmindre der er tale om komplikationer til en igangværende behandling, som er foretaget hos os. 

Akutte patienter behandles akut i den rækkefølge, de bliver meldt til afdelingen og prioriteret efter en lægefaglig vurdering. 

Ventetid

Vi forsøger altid at undgå ventetid for vores patienter. Men du skal være indstillet på, at der kan opstå ventetid, da vi ikke altid kan forudsige varigheden af det enkelte besøg. 

Det er derfor en god idé at medbringe læsestof eller anden form for underholdning. 

Forskning og uddannelse

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik har, som universitetsafdeling, mange forsknings- og undervisningsaktiviteter. Du kan derfor blive spurgt, om du vil deltage i undervisning, eksamen eller et forskningsprojekt. Du vil altid få en mundtlig information herom af afdelingens læge eller vores undervisningsassistent.